ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΥΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια των 40 εβδομάδων της κύησης πραγµατοποιούνται από την ιατρό όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της υγείας του εµβρύου και της µητέρας. Αυτές οι εξετάσεις περιλαµβάνουν τον κλινικό και υπερηχογραφικό έλεγχο, όπως και µια σειρά εργαστηριακών εξετάσεων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ DOPPLER

Αποτελεί εξέταση που συνιστάται σε όλες τις κυήσεις. Πρόκειται για υπερηχογράφηµα ανάπτυξης στο τελευταίο τρίµηνο της κύησης, το οποίο επιτρέπει τον υπολογισµό του βάρους του και δίνει µια ολοκληρωµένη εικόνα του εµβρύου.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ - VBAC

Το VBAC αποτελεί µια επιλογή για πολλές γυναίκες µε προηγηθείσα καισαρική τοµή που θέλουν να επιχειρήσουν φυσιολογικό τοκετό για την επόµενη εγκυµοσύνη τους.

Η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαµβάνεται σε ατοµική βάση και θα πρέπει να περιλαµβάνει εκτενή συζήτηση µεταξύ της γυναίκας και της ιατρού, αξιολογώντας προσεχτικά όλα τα δεδοµένα για έναν επιτυχηµένο τοκετό.

AΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ MISGAV- LADACH

Η καισαρική τοµή µε τη µέθοδο Misgav-Ladach είναι µία σύγχρονη τεχνική, µε σαφή και επιβεβαιωµένα πλεονεκτήµατα για τη µητέρα και το παιδί έναντι της κλασικής τεχνικής.

ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Η περίδεση τραχήλου είναι µια χειρουργική επέµβαση που διενεργείται σε περίπτωση σοβαρής ανεπάρκειας τραχήλου κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης.

Κατά την επέµβαση τοποθετείται ένα ειδικό ράµµα περίδεσης γύρω από τον τράχηλο.