ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Η παιδική και εφηβική γυναικολογία ασχολείται µε τα γυναικολογικά προβλήµατα που µπορεί να εµφανιστούν από την νεογνική περίοδο έως την εφηβεία και την έναρξη της αναπαραγωγικής ηλικίας.

Αυτά περιλαµβάνουν ανατοµικές παραλλαγές των έξω και έσω γεννητικών οργάνων από την νεογνική περίοδο µέχρι την παιδική & εφηβική ηλικία. Οι παραλλαγές αυτές σίγουρα προκαλούν ανησυχία στους γονείς και η σωστή διάγνωση συγγενών ανωµαλιών και η διαφοροποίηση του φυσιολογικού από το παθολογικό είναι πολύ σηµαντική.

Στην παιδική ηλικία τα συχνότερα παιδογυναικολογικά προβλήµατα αφορούν τις αιδοιοκολπίτιδες, τις δερµατικές παθήσεις, τους τραυµατισµούς και το ξένο σώµα.

Ορόσηµο στη ζωή της έφηβης γυναίκας αποτελεί η έναρξη του εµµηνορρυσιακού κύκλου. Συµπτώµατα τα οποία χρήζουν διερεύνησης και θεραπευτικής αντιµετώπισης είναι η δυσµηνόρροια (παρουσία έντονου πόνου κατά τη διάρκεια της περιόδου), το χρόνιο πυελικό άλγος και οι ανώµαλες αιµορραγίες της µήτρας. Ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα είναι η πρώιµη ή η καθυστερηµένη εµφάνιση της ήβης, η οποία πρέπει να αναγνωρίζεται εγκαίρως και να αντιµετωπίζεται σε συνεργασία µε εξειδικευµένους παιδοενδοκρινολόγους.

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η ενηµέρωση για σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα και η επιλογή της καταλληλότερης αντισυλληπτικής µεθόδου είναι ένα θέµα που µπορεί να συζητηθεί εκτενώς µε την έφηβη έτσι ώστε να χορηγηθεί η ασφαλέστερη και καταλληλότερη µέθοδος για αυτήν. Σε περιπτώσεις εφηβικής κύησης υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες στην παρακολούθηση ενώ συστείνεται η πρόληψη επαναλιψηµότητας.

Στο ιατρείο της Δρ. Σιάηλου διενεργείται ειδική παιδογυναικολογική εξέταση παιδιών και εφήβων κοριτσιών, προσφέρεται ορθή εκτίµηση και ερµηνεία υπερηχογραφικών ευρηµάτων και µαγνητικής τοµογραφίας όπου θεωρείται αναγκαίο, αξιολόγηση των ορµονικών επιπέδων και παροχή εκτενούς συµβουλευτικής καθοδήγησης.

Η προσέγγιση της γιατρού στις νεαρές κοπέλες γίνεται πάντα µε ευαισθησία στην τρυφερότητα της ηλικίας τους, ενώ οι θεραπευτικές προτάσεις της στηρίζονται στα πλέον σύγχρονα θεραπευτικά µοντέλα.

Ρωτήστε τη γιατρό