ΕΤΗΣΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος διενεργείται µια φορά το χρόνο. Περιλαµβάνει µια σειρά εξετάσεων που πρέπει να πραγµατοποιούνται, προκειµένου να υπάρχει σωστή πρόληψη και αντιµετώπιση.

Συγκεκριµένα η γυναικολόγος θα καταγράψει ένα λεπτοµερές ιστορικό και ακολούθως θα προβεί στην γυναικολογική εξέταση.

Αυτή περιλαµβάνει την εξωτερική και εσωτερική επισκόπηση των γεννητικών οργάνων και την εσωτερική ψηλάφηση. Γίνεται παρατήρηση για τυχόν βλάβες, µολύνσεις, ασυνήθεις εκκρίσεις, ανατοµικές ανωµαλίες. Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυνήθεις εκκρίσεις που υποδηλώνουν µόλυνση, τότε συστήνεται καλλιέργεια κολπικού υγρού για την ανεύρεση και τη θεραπεία της µόλυνσης. Ακολούθως διενεργείται το τεστ Παπανικολάου και κατά ενδείξεων το HPV-Test.

Στον ετήσιο έλεγχο περιλαµβάνεται και το υπερηχογράφηµα της ελάσσονος πυέλου και των έσω γεννητικών οργάνων, δηλαδή της µήτρας, ωοθηκών και σαλπίγγων. Το υπερηχογράφηµα γίνεται για την απεικόνιση της ανατοµίας προκειµένου να διαγνωστούν τυχόν προβλήµατα όπως ινοµυώµατα, κύστεις ωοθηκών ή συµπαγή µορφώµατα. Με τον υπέρηχο ελέγχεται η ύπαρξη ελεύθερου υγρού στο Δουγλάσιο χώρο, που θα µπορούσε να υποδηλώνει µολύνσεις ή άλλες παθολογίες.

Κατά την γυναικολογική εξέταση είναι απαραίτητος ο έλεγχος των µαστών µε ψηλάφηση και ενδεχοµένως µε υπερηχογράφηµα.

Ρωτήστε τη γιατρό