ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΩΑΡΙΩΝ

Ο χρόνος επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή ωαρίων, µε την ποιότητα και την ποσότητά τους να φθίνουν µετά την ηλικία των 35 ετών. Συνέπεια είναι να µειώνονται οι πιθανότητες σύλληψης και απόκτησης ενός υγιούς µωρού.

Οι γυναίκες οι οποίες καταφεύγουν στην κρυοσυντήρηση ωαρίων και ως εκ τούτου στη διατήρηση της γονιµοποιητικής τους ικανότητας, είναι αυτές που επιθυµούν να εκπληρώσουν πρώτα τους επαγγελµατικούς τους στόχους, σε περιπτώσεις µε οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εµµηνόπαυσης και σε περιστατικά καρκίνου όπου η χηµειοθεραπεία ή η ακτινοθεραπεία είναι απαραίτητες.

Η απόκτηση παιδιού σε προχωρηµένη ηλικία γίνεται εφικτή χάρη στην υποβοηθούµενη αναπαραγωγή. Σε αντίθεση µε την επίδραση του χρόνου στην ποιότητα των ωαρίων, η µήτρα δεν επηρεάζεται από την ηλικία.

Η κατάψυξη ωαρίων σε νεαρή αναπαραγωγική ηλικία θα εξασφαλίσει υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας για την επίτευξη µιας µελλοντικής εγκυµοσύνης.

Όσο νεότερη είναι η γυναίκα, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα των ωαρίων και τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες για µια εγκυµοσύνη.

Για να συλλεχθούν τα ωάρια που θα καταψυχθούν, η γυναίκα υποβάλλεται σε διαδικασία ορµονικής διέγερσης των ωοθηκών. Τα ωάρια που συλλέγονται κρυοσυντηρούνται και αποθηκεύονται µε τη σύγχρονη µέθοδο της υαλοποίησης. Όταν η ασθενής είναι έτοιµη να προχωρήσει σε µία εγκυµοσύνη τα ωάρια αποψύχονται και γονιµοποιούνται και στη συνέχεια τα έµβρυα µεταφέρονται στη µήτρα της γυναίκας.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι µια πολύ ασφαλής µέθοδος, δεν επηρεάζει την ποιότητα των ωαρίων και δεν αυξάνει τις επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης µετά από τη γονιµοποίηση µε κρυοσυντηρηµένα ωάρια.

Ρωτήστε τη γιατρό