ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Η περίδεση τραχήλου είναι µια χειρουργική επέµβαση που διενεργείται σε περίπτωση σοβαρής ανεπάρκειας τραχήλου κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης.

Κατά την επέµβαση τοποθετείται ένα ειδικό ράµµα περίδεσης γύρω από τον τράχηλο.

Το ράµµα αυτό σφίγγει τον τράχηλο και τον προφυλάσσει από την διαστολή, εποµένως και το έµβρυο από πρόωρο τοκετό.

Το έµβρυο δεν κινδυνεύει από την νάρκωση ή την επέµβαση. Το ράµµα αφαιρείται την 36η-37η εβδοµάδα της κύησης και για την αφαίρεση δεν χρειάζεται νάρκωση.

Η αποτελεσµατικότητα της περίδεσης τραχήλου είναι εξασφαλισµένη, εάν η επέµβαση γίνει την κατάλληλη στιγµή και η έγκυος ακολουθήσει όλες τις µετεγχειρητικές οδηγίες.

Η περίδεση γίνεται προληπτικά σε γυναίκες που έχουν ιστορικό πρόωρου τοκετού 2ου και 3ου τριµήνου λόγω ανεπάρκειας τραχήλου ή σε επείγουσες περιπτώσεις.

Ρωτήστε τη γιατρό