ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ DOPPLER

Αποτελεί εξέταση που συνιστάται σε όλες τις κυήσεις. Πρόκειται για υπερηχογράφηµα ανάπτυξης στο τελευταίο τρίµηνο της κύησης, το οποίο επιτρέπει τον υπολογισµό του βάρους του και δίνει µια ολοκληρωµένη εικόνα του εµβρύου.

Με το υπερηχογράφηµα Doppler ελέγχεται η ροή του αίµατος στα αγγεία του εµβρύου και του πλακούντα, η οποία δίνει πληροφορίες για τη λειτουργία του πλακούντα, την ανάπτυξη αλλά και την καλή κατάσταση του εµβρύου. Επίσης µπορεί να προσδιοριστεί ο κίνδυνος προεκλαµψίας.

Γίνεται µέτρηση της ποσότητας του αµνιακού υγρού και εκτίµηση των κινήσεων του εµβρύου, που µας παρέχουν πληροφορίες για την καλή κατάστασή του.

Επιπλέον ελέγχονται η θέση και η µορφολογία του πλακούντα.

Ρωτήστε τη γιατρό